אטרקציות בצפון

ושאלת שם הגמרא איך ייתכן הזו היא תורה וזה שכרה? ועל מה נענש האיש הקדוש? ואז עונה שם הגמרא שפעם אחת הוא הניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד?
מיד שואלים שם , איך ייתכן שתלמיד חכם כ”כ גדול התבלבל ועונים שלא התבלבל אלא בכוונה עשה זאת להראות שלדעתו צריך קודם כל ללכת לפי הראש והניתוח השכלתני הקר ולא לפי הרגש והאינטואיציה שמיוצג עי’ הלב. לכן הניח את התפילין של ראש שהם כנגד המוח קודם לתפילין של יד שמונחים כנגד הלב. והגמרה אומרת שעל כך נענש.


יש הבדל בין תפילין של ראש שכל פרשה כתובה על קלף בנפרד ונמצאת בתא נפרד . לבין תפילין של יד שכל 4 הפרשות כתובות על קלף אחד. ללמד אותנו שבשלב המחשבה וההתבוננות ראוי וכדאי להעלות כמה שיותר רעיונות ומחשבות, אך כשבאים לתפילין של יד לשלב המעשה , צריך להכריע וללכת על כוון ומעשה ברור.
יש פה אמירה ברורה למחנכים ומורי ההוראה לא רק שלא להתעלם ממה שאנו קוראים היום מוח ימין אלא אף להקדים אותו למוח השמאלי.
מתודה נוסף של שיטת הטבע תרפיה הוא להתבונן בטבע ולנסות למצא שם תשובות לשאלות שצפות אצלינו.
אפשר לראות שכמעט כל הנביאים משתמשים בטבע כמעוררי השראה, החל מעמוס שמנבא על ישראל דרך מקל השקד דרך.. יותם שממשיל את משלו המפורסם בהתבוננות בעצי השדה ועד לדימוי הכ”כ נפוץ של עם ישראל והקב”ה כרועה ועדרו.


דרך העצה שנותנים לנו חכמים בפרקי אבות: “הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי”
ועד ימיו של הארי שאת קבלות השבת שלו היה עושה בטבע במקום שהוא כינה “חקל תפוחין קדישין”
ניסיתי לחשוב ביושר ולענות על השאלה שעומדת על הפרק בכנס הזה : כיצד לימודי הטבעתרפיה השפיעו עליי כאדם .
מצאתי שהיחס שלי לטכסים הדתיים התעצם , דווקא מתוך החשיפה שלי לטכסים החילוניים לכאורה.
למשל על טכס התשליך, שיערך ביום השני של ראש השנה, בעבר נהגתי להסתכל על הטכס הזה במבט חצי אנטרופלוגי וקצת חשדן,
בבחינת “נו באמת, זה שאני מנער את כיסיי בטכס התשליך באמת מחולל אצלי שינוי”?
זה נראה לי נאיבי במקרה הטוב ומלאכותי במקרה הפוחת טוב.


דווקא הטכסים בטבעתרפיה הזכירו לי שהטכס לא עומד בפני עצמו אלא הוא ביטוי פיזי לתהליך פנימי רוחני וככזה יש לו תפקיד מכריע בהכשרת הלבבות.
למדתי להסתכל על הטבע סביבי בתקופת התשליך להתבונן ולראות שגם הטבע עצמו בתקופת הסתו והשלכת . גם אנחנו כבני אדם משליכים באותה העונה מחשבות רעות, כעסים, שגגות ועוולות ומכינים את עצמנו לקבל השנה החדשה על ברכותיה.,
תחום נוסף שהתחזק אצלי הוא היחס לטבע ולשמירת הטבע.
כבר במדרש מוזהר האדם להישמר שלא להרוס ולהחריב את העולם.
” ”
היחס לטבע התבטא אצלי בכך שהחלטתי לבדוק ולשקול מערכת של אנרגיה סולארית.
היום אני מייצר חשמל נקי בכח השמש על גג הרפת שלנו.
כל יום אני נהנה להסתכל באתר האינטרנט של המערכת ולקרא כמה טונות של פחמן דו חמצני חסכתי לעולם . כמובן שגם התגמול שמקבלים מחברת החשמל חשוב , אך הדחיפה הראשונה לבדוק את ההשקעה הגדולה הזו , בא ממקום של אהבה ואחריות לטבע.
אני רוצה לאחל לכל באי הכנס שנה טובה ומבורכת, שנה של התחברות אל הטבע האמיתי של כל אחד ואחד וממילא תתקיים בנו תפילתו של ר’ אלימלך :
אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו, חלילה,

דברים לכנס הטבע תרפיה / אונ’ תל אביב /המח’ לעבודה סוציאלית

כבוגר ההכשרה הראשונה של מנחים בטבעתרפיה החלטתי לצאת  לטבע ולחפש תשובה לשאלה מדוע רונן ביקש שאשא דברים לפתיחת הכנס הראשון.
לגבי השאלה מדוע הסכמתי  ,כנראה  שהתשובה נמצאת במדע הפסיכולוגיה.
כשדמיינתי את עצמי על המצוק של נחל אלעל, עם העוצמה שבו, הירוק בערוץ, השפנים במחסה הסלעים והנשרים דואים ממעל , התחילו להתנגן בי מייד הפסוקים מפרקי תהילים ובמיוחד מפרק ק”ד:
“עוטה אור כשלמה, נוטה שמיים כיריעה”
“המשלח מעיינים בנחלים בין הרים יהלכון”

“ישבעו עצי ה’ ארזי הלבנון , אשר נטע, אשר שם ציפורים יקננו, חסידה ברושים ביתה.
הרים גבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו”

החלטתי לדבר על מקומה של חכמת ישראל בטבעתרפיה ובכלל בשיטות הטיפול וההנחיה הרבות של הניו-אייג’.
במהלך הלימודים והסדנאות בקורס, שמתי לב שהרעיונות, המתודות ורוח הטבעתרפיה מתיישבים אצלי כאדם דתי, באופן טבעי וחלק. לא התעוררו אצלי התנגדויות שחשבתי שיכולים לצוץ כתוצאה מההתנגשות בין ערכים מסורתיים לבין רעיונות מודרניים של העידן החדש.
גם במהלך הטכסים הרבים שהיו בסדנאות הרגשתי כמו בבית הטבעי שלי. כשחלק גדול מהטכסים כאילו יצאו מבית הכנסת הסמוך.
מה שהיה חסר לי ,זה שכמעט לא היה חיבור בין הרעיונות החדשים לבין חכמת ישראל בעבר.
הציטוטים מעוררי ההשראה שהובאו היו כמעט תמיד, של חכם סיני או פילוסוף מערבי או גורו הודי.
לקחתי על עצמי לנסות לחבר בין רעיונות מהטבעתרפיה לבין דברי חז”ל.
אתחיל מהרעיון המרכזי של הטבעתרפיה שמחשיב את הטבע כגורם פעיל במהלך הריפוי או השינוי. לכאורה הדבר כ”כ ברור למי שקורא את פרקי תהילים , שיר השירים ומשלי ובכל זאת אנסה להוכיח זאת מהמקורות.

ישנו סיפור בתלמוד. (לצטט את הסיפור)כפי שאני מבין אותם .  על קהילה יהודית באחד הכפרים שסבלה באחד השנים מבצורת קשה. הקהילו את כולם לבית הכנסת והתפללו ולא עזר.
לאחר מכן הביאו גדולי תורה ורבנים שהתפללו וגזרו צומות ותעניות  ולא עזר. חיפשו מי עוד יכול להתפלל ומצאו את מלמד התינוקות והנה כשבא מלמד התינוקות של הכפר ועלה לדוכן להתפלל והוציא מפיו את המילים “משיב הרוח ומוריד הגשם” , מיד החלה רוח מנשבת ועננים להתקדר וגשם גדול ירד על הארץ.
באו וחקרו , מה גדולתו שכך תפילתו נענית ברצון ולא ידע להשיב להם . התחילו לבדוק אותו על שיטות ההוראה שלו והוא סיפר להם שיש לו כמה תלמידים בני עניים שלא יכולים לשלום לו על השיעורים והוא מקבל אותם ומתייחס אליהם כמו לבני העשירים וכמו כן יש תלמידים שמתקשים בלימוד בלימוד ומפריעים לו ללמד . שאלו אותו ואיך אתה מטפל בהם? אמר להם יש לי בריכה של דגים בחצר וכשיש לי תלמיד כועס או עצוב אני לוקח אותו לבריכה ומראה לו את הדגים ומרגיע אותו ומלמד אותו שם בבריכה.
המלמד הבין שלטבע יש כוח לפתוח אפיקים בליבות התלמידים שלא יכולים להיפתח בכיתה ועל כך זכה שתפילתו תתקבל ברצון.
הגמרא רוצה לאמר לנו בסיפור הזה שהמלמד הזה שהוא איש של אמת, כפי שמוכח מכך שהוא מקבל תלמידים עניים ללא תשלום , רק הוא יכול היה להתחבר לרגש הטבעי הראשוני של הילדים ,ולדעת לגשת אל הילדים דרך בריכת הדגים שלו ועל כך זכה שתפילתו נענתה.
אם תירצו זהו סיפור על טבעתרפיה מלפני 1400 שנה.

בכנס הקודם שמענו בהרצאתו של פרופ’ מולי להד על ילדים בחינוך המיוחד ועל ההתעלמות של מערכת החינוך מהדומיננטיות של המוח הימני, היצירתי. ושימת דגש על המוח השמאלי האנליטי.
הד לאבחנה בין מה שאנו קוראים היום מוח ימין ומוח שמאל, מצאתי בסיפור תלמודי נוסף.

מסופר שם על תנא גדול שנפטר מהעולם ואירגנו לו לוויה גדולה והנה במהלך הלוויה היתה התנפלות של שודדים על שיירת המלווים והקהל התפזר לנגרם לנפטר ביזיון גדול.

אטרקציות בצפון פעילויות

תפריט נגישות

חברים נהנים יותר!

הרשמו למועדון הלקוחות שלנו
 אשרו קבלת דיוור וקבלו:

5% הנחה

על כל הזמנה בחאן אל על וגם בחאן הגליל!