**לתשומת ליבכם- חל איסור להכניס בעלי חיים לחאן אלעל, תודה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה**